Maschinenfabrik Berthold Hermle AGMaschinenfabrik Berthold Hermle AG

Bestseller!
Hermle v odborném tisku.

Kontakt 

Maschinenfabrik Berthold Hermle AG

Udo Hipp / Marketing Manager

Phone: 07426 95-6238

E-mail: udo.hipp@hermle.de

Automatizační řešení Hermle s přepravní hmotností až 1200 kg

27.03.2020
Manipulační systém HS flex heavy se dvěma moduly zásobníku připojený k 5osému obráběcím centru C 650 – dotykový terminál s integrovaným softwarem HACS

Firma Hermle AG se již téměř 20 let zabývá automatizací svých obráběcích center a jako pokračování tohoto vývoje nyní uvádí na trh výkonný, kompaktní a rovněž cenově mimořádně atraktivní automatizační nástroj – manipulační systém HS flex heavy.

Manipulační systém HS flex heavy byl navržen tak, aby mohl být připojen jak k 5osým obráběcím centrům řady Performance Line (C 400 a C 650), tak i k modelům řady High-Performance-Line (C 32 a C 42). Poprvé tak může být dodán i stroj C 650 automatizovaný.

Manipulační systém HS flex heavy se dvěma moduly zásobníku připojený k 5osému obráběcím centru C 650

Manipulační systém HS flex tvoří několik komponent, které se dodávají a instalují jako kompletní jednotka. Na místě se montují a seřizují pouze moduly zásobníku obrobků. Celá instalace – všechna obráběcí centra Hermle se rovněž dodávají kompletně smontovaná – je tak hotová ve velmi krátké době a provozovatel může rychle začít s obráběním.

Ploché lože stroje z minerálního odlitku, na kterém jsou vedeny tři osy manipulační jednotky, umožňuje obsluze ergonomicky řešený a velmi dobrý přístup. Oboje křídlové dveře, které své funkční použití prokázaly již u robotických systémů Hermle, mají dvojí funkcí. Při procesu výměny obrobku zablokují přístup pro obsluhu, při obrábění obrobku uvolní přístup k pracovnímu zornému poli a pracovnímu prostoru a současně zablokují přístup k manipulační jednotce.

 

Manipulační systém HS flex heavy připojený k 5osému obráběcím centru C 650 v průřezu

Osy otáčení, zdvihu a lineární osy manipulační jednotky umožňují přesný pohyb obrobků o hmotnosti až 1200 kg včetně palety mezi osazovacím stanovištěm, moduly zásobníku a pracovním prostorem obráběcího centra. Při nakládání obráběcích center jeřábem lze do pracovního prostoru stroje umístit i obrobky s ještě větší hmotností a většími rozměry. Přesně manipulovat lze s paletami rozměrů až 800 x 630. Aby se redukovaly možné zdroje chyb obsluhy, tak se již v osazovacím stanovišti kontroluje maximální výška obrobku, aby nebyly přepraveny žádné obrobky s příliš velkými rozměry. Obrobek může mít maximální rozměry 800 x 630 x 700 mm (š x h x v).

Zvláštní důraz byl kladen i na vývoj modulů zásobníku. Ve standardním provedení je integrován jeden modul, doplňkově lze připojit ještě druhý modul. Moduly jsou uspořádány ve formě regálů a nabízí maximálně individuální dimenzování palet a obrobků. K jednomu modulu lze objednat až tři regálové police s celkem 9 zásobníkovými místy pro palety. Při použití dvou modulů zásobníků je tudíž k dispozici až 18 míst pro palety. Pomocí speciálně vyvinutého generátoru obsazení zásobníku, který kontroluje jak přípustné hmotnosti, tak i rozměry (z důvodu nejrůznějších modelů stroje), lze rychle a snadno stanovit obsazení zásobníku.

Manipulační systém HS flex heavy se dvěma moduly zásobníku připojený k 5osému obráběcím centru C 650 – optimální přístup i pro manuální činnosti

Systém HS flex heavy, stejně jako výměník palet a robotický systém RS 05-2 je řízen komfortním, vlastním systémem Hermle, Hermle-Automation-Control-System zkráceně HACS. HACS umožňuje inteligentní řízení práce, intuitivně ovládaný software prostřednictvím dotykového panelu pomáhá obsluze při jejích každodenních úlohách. Díky transparentnímu znázornění zakázek a potřebných činností obsluhy se sníží organizačně podmíněné prostoje a maximalizuje produktivita zařízení. Spolu se systémem Hermle-Information-Monitoring-System, který zobrazuje stavy stroje v reálném čase a lze jej zobrazit na každém tabletu, stolním počítači nebo chytrém telefonu, tvoří tyto dva softwarové nástroje důležitý základ pro použití obráběcích center Hermle v souladu s koncepcí Průmyslu 4.0.

up
arrow up