Whistle blowing

Whistle blowing / informace podle zákona na ochranu oznamovatelů

  • Proč mám podat oznámení?
  • Co mohu oznámit?
  • Kdy mám podat oznámení?
  • Jak mám podat oznámení a co se stane po jeho podání?
  • Jak se mohu na něco zeptat ohledně mého oznámení?
  • Co se stane, když oznámení nelze prokázat?

 

Proč mám podat oznámení?

Společnost Maschinenfabrik Berthold Hermle AG chce zajistit korektní, ohleduplné a zákonu odpovídající chování jak uvnitř společnosti vůči zaměstnancům, tak navenek vůči obchodním partnerům. To platí i pro právně konformní realizaci našich obchodních procesů s ohledem na všechny pro nás relevantní zákonné normy, počínaje bezpečností a ochranou zdraví při práci ... až po celní předpisy.

Za tímto účelem společnost Hermle zavedla Compliance management systém, který zahrnuje školení, dokumentaci, přezkoumání základních procesů a předpisů.

Společnost Hermle očekává, že se všichni budou chovat eticky a právně bezúhonně. Netolerujeme nerespektování interních pokynů ani nezákonné chování.

Svým oznámením nepřístojností nám v tomto úkolu pomůžete.
Každé oznámení bereme vážně.

Co mohu oznámit?

Měli byste nahlásit každou nepřístojnost, která vás vážně znepokojuje.

Záměrem zákonodárce je, aby se tímto kanálem oznamovaly zejména trestné činy a přestupky, za které se ukládají pokuty, aby bylo zaručeno jejich systematické vyšetření. Jako příklad lze uvést praní špinavých peněz, obchodování zasvěcených osob, korupci, porušení antimonopolního zákona, předpisů o kontrole vývozu, směrnic pro bezpečnost výrobků nebo problematiku zákona o ochraně dodavatelského řetězce.

I když to na vás nevrhne dobré světlo, prosíme Vás, abyste to oznámili, protože nám tím pomůžete budoucí dodržování těchto předpisů. I v případě, že jste se sami podíleli na nepřístojnostech, můžete očekávat výrazně mírnější následky.

Zajistíme důvěrnost Vám i všem osobám uvedeným v oznámení. Vaše oznámení je vítáno, nemusíte se obávat žádných nevýhod.

Kdy mám ohlásit?

Na případné pochybení byste měli upozornit, jakmile promyšleně a zodpovědně dojdete k závěru, že by se o něm společnost Maschinenfabrik Berthold Hermle AG nebo některá z jejích dceřiných společností měla dozvědět.

Jak mám podat oznámení? Co se stane po jeho podání?

Použijte prosím níže uvedený odkaz na námi připravený systém hlášení. Přijetím Vašeho e-mailového oznámení do naší elektronické schránky compliance@hermle.de bude zajištěno, že

  • v zákonné lhůtě obdržíte elektronické potvrzení o přijetí oznámení na Vaši odesílací e-mailovou adresu,
  • bude Vaše oznámení důvěrně posouzeno a prošetřeno
  • zpětnou vazbu o výsledku resp. o plánovaných opatřeních obdržíte nejpozději do tří měsíců od obdržení oznámení.

Jak se mohu na něco zeptat ohledně mého oznámení?

Při prvním oznámení nás prosím kontaktujte prostřednictvím e-mailu compliance@hermle.de, abychom zajistili správný prvotní záznam, dokumentaci a zpětnou vazbu o jeho přijetí. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se Vašeho oznámení se neváhejte obrátit přímo na naše oddělení Compliance.

K těmto účelům zašlete e-mail na compliance@hermle.de

Odkažte se prosím na své původní oznámení.

Co se stane, když oznámení nelze prokázat?

Chráníme Vás a bereme Vaše práva vážně.

Každý, kdo podá oznámení uvážlivě a zodpovědně, se nemusí obávat žádných nevýhod. To platí i v případě, že se v průběhu objasňování a vyšetřování ukáže, že skutečnosti popsané v oznámení nejsou správné.

I v tomto případě samozřejmě zachováme důvěrnost Vaší identity.

Online-Schulungen der HERMLE AG

Máte na nás
nějaké dotazy?
Rádi vám na
ně odpovíme

Ein HERMLE Mitarbeiter

Kariéra šitá na
míru? Začněte
ve společnosti
HERMLE